• Daniel

Rytmik

Man kan beskriva rytmikmetoden som en helhetspedagogik och med att den engagerar både kropp, intellekt och känslor. Till grund för metoden ligger rytmiktriangeln som bygger på ett samspel av:

  1. metrik – puls och rytm gehör

  2. solfège – gehör i melodik, tonalitet och harmonik

  3. improvisation – det egna skapandet

Metoden är kraftfull då man får visa vad man hör, ser och föreställer sig.

En bra bok att läsa för den som vill veta mer är: Spela med hela kroppen skriven av Eva Nivbrant Wedin Du hittar den här