top of page
kort från fiollägret

OM OSS

Fiolskola.se startade 2012 i centrala Stockholm och är ett privat alternativ för undervisning i stråkinstrument.


Vår organisation är liten och flexibel men innehar gedigen kunskap och know how om musik, pedagogik och metodik.

Strävan efter att hålla en hög kvalité på undervisningen motiverar oss och vi arbetar med välutbildade pedagoger med en passion för lärande och ett engagemang för varje enskild elev.


Att det ska vara motiverande att spela och att utvecklas ser vi som en självklarhet. Lektionerna har en varm och trygg atmosfär där vi tillsammans har roligt och utvecklas som både musiker och människor.

Vi är övertygade att en pedagogik som sätter utforskande och lusten till lärande i fokus gagnar inlärning.

 I undervisningen söker vi ta vara på varje barns individuella förutsättningar och strävar efter att möta dem på den nivå de befinner sig i stunden.

Rörelse, sång och lek är viktiga ingredienser i vår barnmetodik. Rörelse är en viktig byggkloss för att främja en hållbara och långsiktig ergonomi med instrument.

 Vårt mål är att ge elever de verktyg som behövs för att på ett naturligt sätt spela fiol och kunna använda musiken som ett uttrycksmedel.

Uppmuntran, intresse och gemenskap från vänner, familj och lärare är viktiga delar för att barnet ska lära sig att spela fiol.

​Som många föräldrar har märkt vill ett barn börja spela direkt när intresset för instrumentet uppstår. Tack vare att vi är flexibla kan vi möjliggöra en start inom två veckor, förutsatt att det finns plats.

Redan från de första lektionerna vill vi ge eleven, barn som vuxen, möjlighet att musicera tillsammans och upptäcka hur roligt man kan ha med musik.

Välkommen att ta kontakt med oss!

Fiolskola: Om

Prenumerationsformulär

Tack för ditt meddelande!

Fiolskola: Subscribe
bottom of page