top of page
Sheet Music

VILLKOR

Villkor: Lista

BETALNINGSALTERNATIV

Vi erbjuder betalning via faktura och för vissa produkter även Klarna.

Vi erbjuder möjlighet att delbetala på två månader via faktura.

Fakturaavgiften som tillkommer är 200:- per faktura.

BETALNINGSVILLKOR

Betalning ska avläggas innan undervisningen påbörjas.
Faktura löper på 10 dagar och har en dröjsmålsränta på 10%. Påminnelseavgiften är 60kr.

MOMS

Samtliga priser på denna hemsida är inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella publiceringsfel och förbehåller oss rätten att ändra priser och paket utan att ge förhandsbesked.

ÅNGERRÄTT

Vi ger 14 dagars ångerrätt.

Har undervisning förekommit inom perioden avräknas avgiften för den samt en administrationsavgift på 1250:-.

UPPSÄGNINGSTID

Antagna elever har fyra veckors uppsägningstid.

AVBOKNING

Kunder med klippkort ska avboka senast klockan 12.00 dagen innan bokat lektionstillfälle.


Vid utebliven avbokning räknas lektionen som förbrukad och ersättningslektion ges ej.

Deltagare i duo- eller gruppkurser ges ej någon kompensation för eventuell frånvaro.

GILTIGHETSTID FÖR LEKTIONSPAKET

Ett påbörjat klippkorts lektionspaket är giltigt i 6 månader från första lektionen.
Förbehåll för skollov då undervisning normalt ej förekommer.

TERMINSPAKET

Terminspaket är giltiga innevarande termin, de veckor som pedagogen har undervisning.
Vi elevs ev. sjukfrånvaro, försöker vi ersätta upp till max två lektioner.
Tiderna erbjuds då pedagogen har möjlighet, oftast i slutet av innevarande termin.
Elevs egen valda frånvaro på undervisningsveckor, ex ledighet/semester på undervisningsveckor ersätts ej.
Ersättningslektioner kan inte flyttas över till nästa termin.

FIOLUTHYRNING

Elever med terminspaket äger företräde till instrumentförrådet.

PERSONUPPGIFTER / GDPR

Vi värnar våra kunder och elevers personliga integritet. Vi delar inte våra kunders uppgifter och mail adresser. För att fakturera behöver vi den betalningsansvariges namn, personnummer, adress, telefonnummer och mejl. För att fullgöra vårt antagande om att ge utbildning för vi närvarodokument och håller kontakt med elever via sms och mejl.


Vi lagrar personuppgifter så länge personen är kund hos oss. Om kundrelationen avslutas behåller vi uppgifter upp till två år eller så länge som är nödvändigt enligt föreskrifter.


Frågor om GDPR hänvisas till: Kontakt

FORCE MAJEUR

Om tillstånd som sorteras som force majeur uppstår är fiolskola.se befriad från sina förpliktelser.

Prenumerationsformulär

Tack för ditt meddelande!

Villkor: Subscribe
bottom of page