top of page
Fiolskolas trademark för undervisning av barn i fiol
Fiollektioner - barn: Bild
fiollektion_edited.jpg

FIOL-
LEKTIONER
FÖR 
BARN & UNGDOM

Fiollektioner - barn: Bild

FORMER AV FIOLUNDERVISNING

Fiollektioner - barn: Program

GRUPPLEKTIONER

Fiolgrupperna startar i början av varje termin om minst 3-5 deltagare i liknande ålder anmält intresse.
Vi har både nybörjarkurser och fortsättnings kurser för barn.

INDIVIDUELL KURS TERMIN

Ger er samma tid varje vecka.
Att ha en fast tid för fiollektionen var vecka har många fördelar: lätt komma ihåg lektionstiden, stabilitet och kontinuitet.

INDIVIDUELL KLIPPKORT

Ett klippkort är ett alternativ för familjer som startar mitt i terminen eller som vill prova på att spela fiol innan ett beslut tas om att fortsätta. Särskilda regler gäller.

Fiolskola.se erbjuder undervisning i fiol från 4 års ålder.
Med flera olika lektionspaket kan vi erbjuda en lösning som passar.
Kanske är ni nybörjare på instrumentet eller har spelat fiol länge.

All courses available in English.

Fiol kaninen

PROVLEKTION

30 minuter

Intresserade av att prova fiol, viola eller cello?
Boka en prova-på-lektion om 30 minuter!
Ett trevligt tillfälle för barn, förälder och lärare att träffas.

Vi föreslår alltid att ni tar en provlektion innan ett längre lektionspaket påbörjas.

Kontakta oss för bokning.


Pris: 700 kr

Fioltermin

INDIVIDUELLA LEKTIONER - TERMIN

Lektionstiden 20 eller 30 minuter
14 tillfällen, inklusive terminskonsert*

I en trygg och utvecklande atmosfär får barnet lära sig att spela fiol utifrån sina egna förutsättningar och behov.
Tillsammans med sin lärare som vägledare undersöker barnet fiolspelet i den takt som passar.


Genom lekar och övningar med och utan fiolen lägger vi en stabil grund för att spela fiol.
Målsättningen är en ergonomisk fiolhållning och att väcka lusten till musiken samt så klart att lära sig att spela fiol.

Vi månar om att möta barnet på den nivå det befinner sig. Genom att ofta introducera nya och utmanande uppgifter, så som övningar, speltekniker och stycken, bibehålls intresset vilket i sin tur leder till att barnet lär mer.


En viktig del för att träna upp örat och gehöret är att musicera tillsammans. Därför börjar vi redan tidigt att spela låtar med flera stämmor och med ackompanjemang av piano.

Barnet får tidigt lära sig hur fiolen och stråken ska skötas.

Eget instrument behövs. Vid tillgång kan ett instrument hyras​ genom oss.

Pris:

20 minuters lektioner 5500 kr
30 minuters lektioner 7000 kr

Terminspaket är giltiga de veckor som pedagogen meddelar att undervisning sker.

* Terminspaket helg innehåller 13 tillfällen, inklusive terminskonsert.

Suzukifiol med kaninen

SUZUKIUNDERVISNING I FIOL

Lektionstid 20 minuter
12 individuella lektioner + 8 grupplektioner + terminskonsert

Från läsåret 20/21 erbjuder vi suzukiundervisning i fiol.

 

Suzukiundervisning innebär att barnet börjar tidigt och lär sig spela på gehör genom att lyssna och härma. Modersmålsmetoden, som Suzukimetoden också kallas, är en mycket bra metod med en noggrant utarbetad repertoar för att utveckla människa och musikalitet. En stor portion av metoden är baserat på en förälders medverkan. När vi inte har lektion, är det du som förälder som är coach och lärare hemma. Förälder medverkar på lektionerna och på andra speldagar.

 Vissa veckor gäller båda dagar. Vi har fasta tider för era individuella lektioner och vi följer grundskolans lov. Första terminen går de första 4 veckorna till en föräldrautbildning där vi föräldrar försöker få ett litet försprång på instrumentet.

Eget instrument behövs. Vid tillgång kan ett instrument hyras genom oss.

Pris: 7000 kr per termin.

Till detta kommer en avgift till Stockholm-Nacka Suzukiförening.

Önskar ni läsa mer om Suzukimetoden besök Svenska Suzukiförbundet.

Suzuki är ett trademark och kan enbart användas av certifierade Suzukipedagoger.

Fiolensemble

GRUPPLEKTIONER - TERMIN

Lektionstid 30 eller 40 minuter
3-5 deltagare
13 tillfällen inklusive terminskonsert

I grupper med barn från 4 år lär sig barnen under roliga former att hålla i en fiol och spela enklare låtar.
I ett sammanhang med nya och gamla kompisar som delar samma intresse utvecklar barnet sina sociala färdigheter samtidigt som de lär sig att spela fiol.

Grupplektionerna i fiol ger barnet träning i rytmik, samspel, finmotorik och viss musikteori.


Genom sång, lekar och rörelse gör vi tillsammans varje tillfälle till en lustfylld, avslappnad och energirik lektion.
Målet är att skapa en naturlig förhållning till både musiken och fiolen för barnen.

Vi eftersträvar jämn ålder på alla barn i grupperna. Därför sätts grupperna ihop med hänsyn till barnens åldrar.

Eget instrument behövs. Vid tillgång kan ett instrument hyras genom oss.

Pris:

5500:- per deltagare

Privata lektioner i fiol

INDIVIDUELLA LEKTIONER - KLIPPKORT

Lektionslängd 20 eller 30 minuter
Välj mellan 5 eller 10 lektioner
Börja spela redan nu!

Med vårt klippkort på fiollektioner kan ni påbörja undervisningen när som helst under terminens gång.* 

Klippkort är inte bundna till terminen utan räknas på antal lektionstillfällen.**

Klippkortet passar dig med flexibelt schema, som kan planera tider i förväg.

Denna variant passar lika bra för nybörjare som för den som har spelat fiol tidigare.


Undervisningen utgår från barnets förkunskaper och är i hög grad individanpassad. Med fokus på fiolspelet lär vi bland annat rytm, gehör, instrumenthållning, speltekniker och stycken.

Eget instrument behövs och kan vid tillgång hyras genom oss.

Pris:
10 lektioner á 20 minuter 4100 kr (helg 4500 kr)
10 lektioner á 30 minuter 6000 kr (helg 6500 kr)

5 lektioner á 20 minuter 2400 kr (helg 2800 kr)
5 lektioner á 30 minuter 3000 kr (helg 3500 kr)

* Säljs i mån av plats.

** En bokad lektion ska vara avbokad senast klockan 12.00 dagen innan lektionstillfället. Om avbokning ej sker räknas lektionen som förbrukad och ersättningslektion ges ej.
Läs mer under: Villkor

Spela fiol tillsammans

SAMSPELSLEKTIONER

60 minuter
4-5 tillfällen

Mycket uppskattat av våra elever och ett viktigt komplement till individuell undervisning. 

Från 1500 kr, varierar med kurstillfällen.

Fiollektioner - barn: Prislista

Prenumerationsformulär

Tack för ditt meddelande!

Fiollektioner - barn: Subscribe
bottom of page