top of page
Image by Guy Basabose

CELLOLEKTIONER FÖR ALLA ÅLDRAR

Läs mer
Cellolektioner - barn: Välkommen

CELLOLEKTIONER - BARN

GRUPPLEKTIONER - TERMIN

Lektionslängd 40 minuter
13 tillfällen + terminskonsert

I en grupp tillsammans med andra barn från 4 år lär sig eleven att spela enklare låtar och hur man sitter med cellon. Då undervisningen sker i grupp skapas en möjlighet att lära sig av varandra, musicera tillsammans och även lära känna andra barn med samma intressen. Grupperna sätts ihop med hänsyn till barnens åldrar och storleken på gruppen är mellan 3-4 deltagare.

Under lektionerna blandas spelandet med lek och sång för att på ett lustfyllt sätt lära sig att traktera instrumentet. Tillsammans tränar vi gehör, samspel, finmotorik och rytmik. Även musikteori och hur eleven tar hand om sitt instrument går vi igenom.


Pris: 5000 kr
Egen cello behövs.

INDIVIDUELLA LEKTIONER - TERMIN

Lektionslängd 20 eller 30 minuter
13 tillfällen + terminskonsert

Under de enskilda cellolektionerna lär sig barnet att spela cello i sin egen takt och i en trygg miljö. Läraren fungerar som en vägledare som hjälper eleven att utvecklas efter individuellt anpassade former. I undervisningen blandas cellospelet med lekar och övningar, med och utan instrumentet, för att upprätthålla en god ergonomisk hållning med cellon.

Vi månar om att möta barnet på den nivå det befinner sig. Genom att ofta introducera nya och utmanande uppgifter, så som övningar, speltekniker och stycken, bibehålls barnets intresse vilket i sin tur leder till att eleven lär sig bättre. Repertoaren arbetas fram i samråd med barn, förälder och lärare. Barnet får tidigt lära sig hur cellon och stråken ska skötas.

Pris:
20 minuters lektioner 5100 kr
30 minuters lektioner 6500 kr

Egen cello behövs.

INDIVIDUELLA LEKTIONER - KLIPPKORT

Lektionslängd 20 eller 30 minuter
Välj mellan 5 eller 10 lektioner
Börja spela redan nu!

Med vårt klippkort på cellolektioner kan ni påbörja undervisningen när som helst under terminens gång.*

Klippkort är inte bundna till terminen utan räknas på antal lektionstillfällen.**

Klippkortet passar dig med flexibelt schema.

Denna variant passar lika bra för nybörjare som för dem som har spelat cello tidigare. Undervisningen utgår från elevens förkunskaper och är i hög grad individanpassad. Med fokus på cellospelet lär vi bland annat rytm, gehör, instrumenthållningen, speltekniken, stycken.

Låneinstrument finns hos oss under lektionstiden men det är bra att ha en egen cello så eleven kan öva hemma.

Pris:
10 lektioner á 20 minuter 3800 kr
10 lektioner á 30 minuter 5400 kr

5 lektioner á 20 minuter 2200 kr
5 lektioner á 30 minuter 2800 kr


* Erbjuds i mån av plats.

** En bokad lektion ska vara avbokad senast klockan 12.00(lunch) dagen innan lektionstillfället. Om avbokning ej sker räknas lektionen som förbrukad och ersättningslektion ges ej. VV se våra villkor.
Läs mer under: Villkor

Cellolektioner - barn: Prislista
bottom of page